Spring naar inhoud

Een plan voor het inzamelen van grondstoffen en afval

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in. En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Daarvoor maakt de gemeente een nieuw plan. Dit heet het Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan.

De gemeente zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metalen en drankkartons (PMD), oud papier en kartin (OPK) en glas zamelen we al gescheiden in. Het huishoudelijk restafval dat nog overblijft bestaat voor 80% uit waardevolle en herbruikbare grondstoffen die nog gescheiden kunnen worden. Per inwoner zamelen we nog ruim 100 kilo restafval per jaar in. Die hoeveelheid nam de afgelopen jaren nauwelijks af. Het inzamelen en verwerken van restafval kost veel geld en wordt naar verwachting alleen nog maar duurder. Daarbij komt er veel CO2 vrij. Waardevolle en herbruikbare grondstoffen gaan verloren.

In het nieuwe gemeentelijke grondstoffenbeleidsplan 2024-2030 staat dat de gemeente waardevolle grondstoffen nog beter gescheiden wil inzamelen. Zo kunnen we de hoeveelheid restafval in 2030 terugbrengen naar 50 kilo per inwoner per jaar. Hierdoor verbranden we minder restafval en stoten we minder CO2 uit. Om dit doel te bereiken, willen we afval zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan door hergebruik van producten of waardevolle grondstoffen te stimuleren. En door nog meer GFT, textiel, PMD of kapotte apparaten gescheiden in te zamelen. In het plan staat dat het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk moet zijn om grondstoffen gescheiden aan te bieden. In sommige gevallen is maatwerk nodig.

Wat is er al gebeurd?

Inwoners konden meedenken en meepraten over het plan In het voorjaar van 2023 konden inwoners meedoen aan een onderzoek over afvalinzameling en het scheiden van afval. We vroegen wat zij vinden van de huidige manier van afval- en grondstoffeninzameling. En waar inwoners behoefte aan hebben. We gebruikten deze resultaten als input bij het maken van het Grondstoffenbeleidsplan. Eerst is een ‘koersnotitie’ gemaakt. Daarin staat waar we naartoe willen op het gebied van afval en grondstoffen: de bouwstenen voor het nieuwe plan.

De gemeenteraad stemde eind 2023 in met deze bouwstenen. In het eerste kwartaal van 2024 werkten we de bouwstenen verder uit. Op dit platform konden inwoners ideeën inbrengen en reageren op ideeën. Ook konden ze aangeven hoe ze op dit moment omgaan met het kopen en weggooien van spullen. Met ongeveer 130 inwoners zijn gesprekken gevoerd op straat over afval, afvalscheiding en ideeën om verspilling van grondstoffen te voorkomen.

Bekijk de resultaten

Login om verder te gaan

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Annuleren