Spring naar inhoud

Een plan voor het inzamelen van grondstoffen en afval

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in. En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Daarvoor maakt de gemeente een nieuw plan. Dit heet het Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan.

De gemeente zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat is een wettelijke taak. In dat huishoudelijk afval zitten vaak nog veel waardevolle grondstoffen. Zoals plastic, metalen, karton of papier. De gemeente zamelt een deel van die grondstoffen gescheiden in. Maar er verdwijnt ook nog veel bij het restafval. In 2022 zamelde de gemeente meer dan 100 kilo restafval per inwoner in. Dat moet terug naar 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Dat is haalbaar omdat het meeste restafval uit recyclebare grondstoffen bestaan.

GFT, textiel, PMD kunnen dus beter gescheiden worden ingezameld. Ook kunnen meer zaken naar de milieustraat gebracht worden. Om de doelen te halen, wil de gemeente het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om grondstoffen gescheiden aan te bieden. Met een goede service bij het inzamelen van grondstoffen. Hoe we dit in de gemeente Hardenberg gaan doen? Daarvoor maken we in 2024 een nieuw plan. Dit heet het Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan.

Wat is er al gebeurd?

Dit voorjaar konden inwoners meedoen aan een onderzoek over afvalinzameling en het scheiden van afval. We vroegen de deelnemers aan het onderzoek wat zij vinden van de huidige manier van afval- en grondstoffeninzameling. En waar ze behoefte aan hebben.

Bekijk de resultaten

Login om verder te gaan

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Annuleren