Spring naar inhoud

Privacyverklaring Participatie Grondstoffenbeleidsplan

Deze informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Hardenberg.


Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Participatie Grondstoffenbeleidsplan persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

Verzamelen van goede ideeën van bewoners, ondernemers en organisaties voor hoe de gemeente Hardenberg om gaat met de inzameling en verwerking van grondstoffen en afval.

Uitvoeren van een draagvlakmeting (minimaal 25 positieve likes) en een haalbaarheidscheck op de ingediende plannen.

Subdoelen

Inzicht krijgen in waar de likes (= stemmen) op de ingediende plannen vandaan komen.

Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een plan.

Zorgen voor een rechtmatig verloop van het online participatieproces Grondstoffenbeleidsplan.

Een spelregel voor het indienen van ideeën is dat iedereen een plan mag indienen. We nodigen nadrukkelijk bewoners en ondernemers van de gemeente Hardenberg uit om op de plannen te stemmen.

 

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om te kunnen komen tot zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht).

 

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 12 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (indienen en liken van plannen/ideeën of meedenken over plekken voor grondstoffeninzameling) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit Hardenberg die hun mening geven of komen de reacties uit Zeeland?

Naam: van 12 januari 2024 tot en met 31 december 2024 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een idee of plan indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende idee/plan. Als je een argument plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 12 januari 2024 tot en met 31 december 2024 vragen we mensen die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende idee/plan. De indieners van ideeën/plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk geïnformeerd per e-mail of hun plan haalbaar is en wordt meegenomen in het Grondstoffenbeleidsplan.

IP-adressen: van 12 januari 2024 tot en met 31 december 2024 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken (= stemmen) en indienen van ideeën/plannen te kunnen opsporen.

 

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Participatie Grondstoffenbeleidsplan geldt het volgende:

Het meedenken over de onderwerpen en maatregelen in het Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan kan tot en met 31 december 2024. Ideeën/plannen, namen van indieners van ideeën/plannen, het aantal voor- en tegen stemmen en argumenten voor- en tegen blijven wel zichtbaar op de website. Zowel haalbare als niet-haalbare ideeën en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website.

Na een idee-indienfase worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedacht per onderwerp. Medewerkers van de gemeente gebruiken deze informatie om een haalbaarheidscheck te doen op de ideeën/plannen.

Ideeën/plannen en het aantal stemmen op voorstellen blijven zichtbaar op de website tot 1 januari 2025. Dan starten we met de uitvoering van het plan. Op 1 april 2025 wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de idee-indieners en namen van mensen die gereageerd hebben op ideeën op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen en IP-adressen.

Login om verder te gaan

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Annuleren